Střípky z gymnázia

Vysvědčení rozdáno, není ještě vyhráno

,

Ve čtvrtek 31.1. 2013 dovršili studenti první pololetí školního roku 2012/2013. Třídní učitelé měli příležitost první vyučovací hodinu zhodnotit uplynulé pololetí a v hrobovém tichu vyvolávat jednotlivá jména studentů sestupně od žáka s příjmením nejvíce se blížícím písmenu A. Jednalo se již o konečné vysvědčení, které ke konci druhého pololetí musí přijmout tiskárna, a proto si jej studenti smějí pouze propůjčit na pololetní prázdniny, které následují v pátek prvního února, a na následující víkend. Po rozdání vysvědčení se (ne)spokojení studenti rozešli do svých tříd na následující hodiny. Druhé pololetí naplno započalo.