Střípky z gymnázia

Sčítání v knihovně

,

Poprvé za desetiletou historii knihovny proběhlo sčítání jejích uživatelů. Do sčítání byli zahrnuti pouze návštěvníci knihovny, kteří si od pondělí 23. 4. do pátku 27. 4. přišli knihu vypůjčit nebo vrátit, pro radu, nějakou službu nebo jen strávit volnou hodinu v otevírací době knihovny, případně přišli na čtení, dílnu či besedu. Zatím jsme měli k dispozici jen statistiku návštěvníků, kteří si přišli pro výpůjčku. Návštěvnost školního klubu tentokrát sledována nebyla.

Během týdne se vystřídalo v knihovně 402 návštěvníků. Největší počet jsme zaznamenali ve středu, kdy se v knihovně zastavilo 102 osob, a nejmenší v úterý, kdy přišlo 61 osob. Průměrná denní návštěvnost je tedy 80,5 studenta. Dalších 121 návštěvníků se zúčastnilo plánovaných akcí knihovny (besedy, čtení).