Střípky z gymnázia

Kartografové z primy a 1.C

,

Každý z nás mapy používá, ať už v atlasech při hodinách zeměpisu, jako mobilní aplikace nebo GPS navigace. Napadlo vás ale někdy vytvořit si vlastní mapu?

Právě vytvoření digitální mapy přírodních zajímavostí Příbramska bylo úkolem, který si v rámci distanční výuky zeměpisu pro studenty primy a 1.C připravila paní učitelka Lenka Pavelková.

„Jsem příznivcem různorodých činností během distanční výuky, které mohou být kompenzací dlouhého sezení u počítače, zvláště pokud jsou spojené s pobytem venku, manuální prací a podobně,“ komentuje Lenka Pavelková.

Úkolem tedy bylo vyrazit do přírody v okolí svého bydliště a navštívit nějakou přírodní zajímavost, například vyhlídku, skálu nebo místo s výskytem vzácných druhů rostlin. Pomocí webového dotazníku, do kterého žáci vpisovali informace o dané zajímavosti a také vkládali její fotku, pak přidávali jednotlivé interaktivní body do mapy.

Na hotové digitální mapy primy i 1.C se můžete podívat v odkazech.