Střípky z gymnázia

Výstava na počest gymnázia

,

Je to právě 145 let od prvního vyučování na gymnáziu a zároveň 800 let od založení Příbrami. To se stalo důvodem pro vytvoření výstavy nesoucí název Ad multos annos, kterou mohou studenti, pedagogové i veřejnost od 12. května ve školním klubu navštívit. Zabývá se historií školy a jejími slavnými studenty, mezi které patří známý fotograf František Drtikol nebo malíř Jan Karel. Také zde nechybí ani literární a výtvarné práce studentů.

Za vytvořením výstavy stojí řada pedagogů, ale největší díky patří Mgr. Ivě Kadeřábkové, PaedDr. Haně Kuchyňkové a PhDr. Josefu Fryšovi. Dále se podíleli studenti výtvarné výchovy z 2.B, 2.C a 1.C a další mladí tvůrci, kteří celou expozici oživili svými výtvory.

Na osmi nástěnných panelech se mohou návštěvníci seznámit s podrobnou historií všech čtyř budov, jimiž škola za dobu své existence prošla. Pozorný divák si může pročíst řadu dokumentů – od žádosti o zřízení reálného gymnázia z roku 1871 až po zprávu o otevření současné budovy z dobového tisku roku 1958. Nechybí ani řada zajímavých školních dokumentů – vysvědčení, zápisy z kronik, ale třeba také přehled školních výletů z 19. století nebo ukázka ze sešitu latiny. Výstavu doplňují historické i současné fotografie budov, ale i např. fotografie historického maturitního tabla či jazykové laboratoře 70. let 20. století. Další panely jsou věnovány literárně činným studentům doby současné a nedávno minulé. Následuje portrét pedagoga, malíře a hudebníka Jana Karla a ukázky výtvarných prací studentů ze 70. a 90. let. Současnou výuku výtvarné výchovy pak zastupují práce na motivy tvorby Františka Drtikola a papírotisky příbramských památek a významných budov.

Výstava ve školním klubu gymnázia je otevřena ve všední dny od 8 do 16 hodin až do konce června.