Střípky z gymnázia

Veletrh jazyků

,

Projekt s názvem Den jazyků se uskutečnil 13. 10. na příbramském gymnáziu na pracovišti Balbínova 328. Náplní bylo poznávání jednotlivých evropským zemí, jejich kultur a především jazyků.

Třídy si předem vylosovaly jeden stát nebo skupinu států a ty následně prezentovaly. Úkolu připravit program pro ostatní žáky pokud možno zábavnou formou se každá třída zhostila po svém. Studenti vytvořili kvízy, uvařili a napekli typické pochutiny, připravili prezentace, vyzdobili učebny, oblékli se do krojů nebo charakteristického oblečení…

Přínos tohoto projektu tedy spočíval mimo jiné v tom, že organizaci měli na starosti výhradně studenti. Mohli tak rozvíjet své organizační schopnosti a kreativitu. Navíc je to obohatilo dvěma způsoby. Poprvé při chystání projektu, kdy museli vymyslet a zrealizovat program pro druhé, a poté při procházení ostatních tříd. Celý den probíhal v tomto duchu, studenti část strávili na vlastních stanovištích, poté se vystřídali se svými spolužáky a plnili úkoly v jiných třídách.

Škola tento den symbolizovala Evropu. Při vstupu do každé z učeben jste mohli ochutnat danou zemi, a to i doslova prostřednictvím tamních specialit. Za zmínku stojí například možnost zatančit si společenský tanec sardana z Katalánska, vyzkoušet si simulaci dojení mléka, poslechnout si naživo hranou klasickou ruskou hudbu, ochutnat italskou kávu a dozvědět se o její přípravě a také se naučit nové fráze a slovíčka z různých evropských jazyků.

Foto: Vratislav Kocurek (3.D)