Střípky z gymnázia

Už jste viděli lidský genom?

,

logolink 2

V úterý 11. února navštívil Gymnázium Příbram docent Petr Svoboda z ústavu molekulární biologie. Důvodem jeho návštěvy byla přednáška pro 3. a 4. ročníky s tématem genetika. Týkala se tedy hlavně studentů přírodovědných a chemických seminářů.

Přednáška se konala v biologické pracovně. První dvě hodiny byly určeny především ročníkům čtvrtým, které mají v oblasti genetiky více znalostí. Pátá a šestá hodina se pak týkala spíše studentů třetích ročníků. Nejdříve se studenti zaměřili na samotnou DNA. Podívali se a ohmatali si modely pravotočivé šroubovice, jednotlivých nukleotidů, zhlédli názornou animaci, prohlédli si jednu tisícinu lidského genomu a podívali se, jak se dá vůbec takový genom rozluštit.

Poděkovat mohou studenti paním profesorkám Lence Blažkové a Aleně Vrátné, které si pro ně přednášku připravily. Studenti tak získali nové znalosti anebo si zopakovali ty staré, což se bude hodit především maturantům těchto oborů.