Střípky z gymnázia

Úterní rautování

,

V rámci předmětu společenský styk se pod vedením paní ředitelky vydala v úterý v ranních hodinách třída sekunda na raut do Integrované střední školy HPOS v Příbrami. Zde si od paní Marcely Mrázové studenti vyslechli řadu informací o aranžování slavnostních tabulí, přípravě pokrmů, použití vhodných příborů a dokonce i o přílohách k daným jídlům. Následovali učni ISŠ, kteří studentům předvedli flambování, které si ti odvážnější s pomocí a instrukcemi paní Mrázové sami vyzkoušeli. Na výtvorech učňů i studentů si poté celá třída společně pochutnala. A tak se s rozšířenými vědomostmi, které se určitě budou hodit nejen ve společenském styku, ale i v praxi, vracela sekunda zpět do školních  lavic.