Střípky z gymnázia

Pražské toulání čtvrťáků

,

Na začátku června se žáci zúčastnili dějepisné exkurze a slyšeli výklad o pražských pamětihodnostech v mateřském jazyce. Je už tradicí, že s příchodem podzimu se studenti čtvrtých ročníků opět vydávají toulat se Prahou, tentokrát ale s výkladem v jazyce anglickém. Roli průvodce si ve středu 23. září vyzkoušeli žáci ze tříd 4.A a 4.B.

Žáci byli rozděleni do tří skupin. Na jednu ze skupin dohlížela Mgr. Alice Matulová, na druhou Mgr. Milena Hrabíková a na poslední Mgr. Eliška Chovancová. Každý student si připravil samostatný pětiminutový projev o jedné z pražských památek. Cesta vedla od Národního divadla směrem k Václavskému náměstí, Prašné bráně, Stavovskému divadlu, Karolinu, Klementinu, Staroměstskému náměstí, Karlovu mostu, Nerudově ulici, Pražskému hradu a byla zakončena u pražské Lorety.

Studenti si jednak oživili znalosti, které načerpali v červnu, ale vytvořili si také dobrý podklad pro tvorbu jedné z maturitních otázek. Na další pražské toulání se mohou těšit žáci z 4.C a oktávy v pátek 2. října.