Střípky z gymnázia

Účty z vysvědčení

,

Ve čtvrtek si studenti vyzvedli zprávy vypovídající o jejich roční práci, ale jak je na tom gymnázium celkově? Dohromady zde letos studovalo 594 žáků, ze kterých má 154 studentů vyznamenání. Oproti minulému roku se také zlepšil celkový průměrný prospěch (1,866), tedy o jednu desetinu.

Nejlépe se dařilo primě, která má průměrný prospěch 1,22, zároveň i nejvíce vyznamenání (29). Hned za ní je sekunda a kvarta. Z vyššího gymnázia by potom vedla sexta (1,73), následována kvintou a 1.C. Když vezmeme v potaz jen maturitní třídy, kterým se pololetí uzavíralo v dubnu, pomyslně by vyhrála 4.C (1,87).

Průměrná absence studenta gymnázia dosáhla na 66,037 vyučovacích hodin, kde nejméně zameškali ve třídách kvinty (49,6 hodin), primy a tercie. Naopak nejvíce chyběli studenti ze 3.A.

Z předmětů dopadly nejlépe výchovy – tělesná (1,03), výtvarná (1,06) a hudební (1,07). Na druhé straně kraluje nejhůře hodnocená matematika (2,55) a fyzika (2,25). Ve volitelných předmětech pak „vyhrává“ seminář a cvičení z matematiky (2,95).