Střípky z gymnázia

Škola je za dveřmi. Zazvoní v pondělí

,

Do nového školního roku vstoupí v pondělí žáci i zaměstnanci gymnázia. Půjde zároveň o druhý „slučovací“ rok, tedy druhý rok přechodného období, v němž Gymnázium Příbram funguje jako jedna instituce, stále ale ještě v obou budovách – na pracovišti Legionářů a pracovišti Balbínova.

Hned první zářijový týden přinese několik tradičních akcí: prváci a primáni se mohou těšit na uvítání od svých starších spolužáků. Chybět ovšem bude, na rozdíl od loňska, nácvik evakuace. Drobné změny se dočká i druhý školní den. Na adaptační kurz totiž třídy 1.A, 1.B a kvinta z pracoviště Legionářů a 3.S a 1.C z pracoviště Balbínova vyrazí hned ráno, nikoliv, jak bylo zvykem, po poledni. Ostatní třídy v úterý (Legionářů) a ve středu (Balbínova) čeká tradiční fotografování. Část tříd – ty, které jsou na adaptačním kurzu, nebo ty, jejichž třídní učitelé nebudou ze stejného důvodu v úterý přítomni – si pak fotografování odbude o týden později.

Druhý zářijový týden vyrážejí na ozdravný pobyt primáni. 18. září proběhne po loňském úspěšném 1. ročníku opět projektový den Ob(z)ory, který dá třeťákům a čtvrťákům na obou pracovištích možnost získat cenné zkušenosti z vysokoškolských studií od absolventů gymnázia. Další týden pak do Anglie vyjíždějí mladší studenti vyššího gymnázia z obou pracovišť. Přijdou tak nicméně o ředitelské volno, které ředitelka školy vyhlásila na 29. září.

Od prvního zářijového týdne bude také studentům v ulici Legionářů k dispozici venkovní učebna. Naopak studenti v ulici Balbínova se budou muset potýkat se ztrátou dvou učeben, které připadly základní škole.

Částečně se prolnou také pedagogické sbory. Někteří učitelé z pracoviště Legionářů (PhDr. Pavla Trantinová, Mgr. et Mgr. Ivana Mauricová, Mgr. Petra Steinsová) budou vyučovat převážně na pracovišti Balbínova, další (Mgr. Štěpánka Očenášková, PaedDr. Dana Bohuslavová, Mgr. Michaela Kocourová) tam budou docházet na část hodin. Naopak některé hodiny tělesné výchovy žáků z pracoviště Balbínova budou probíhat ve sportovním areálu pracoviště Legionářů, a to i pod vedením zdejších pedagogů. Studentů pracoviště Balbínova se týká i změna na pozici výchovné poradkyně: tou bude Mgr. Oldřiška Blehová.