Střípky z gymnázia

Učitelé, vítejte v redakci!

,

Školní televize GymTV funguje na gymnáziu už devatenáctým rokem a po celou tu dobu se stará o prezentaci školy, jejích studentů, zaměstnanců, projektů, života. Spolupráce s učiteli je pro GymTV zásadní. Dovolují natáčet ve svých hodinách, zprostředkovávají záběry a fotky, uvolňují redaktory z vyučování, přicházejí s vlastními nápady do obsahu zpráv, odpovídají na otázky v anketách, někteří odkrývají svoje soukromí před kamerami školní televize. Za to všechno jim patří velké díky.

I přesto, že jsou učitelé gymnázia a jejich ochota a pomoc nepostradatelnými součástkami GymTV stroje, zdaleka nevědí o práci studentů všechno. Zjistit, jak se zprávy připravují, kolik práce dá napsat scénář, vyzkoušet si moderování zpráv nebo si pohrát s kamerovou lanovkou. To vše mohli pedagogové, kteří přijali pozvání na akci s originálním názvem Učitelé v redakci. V úterý 16. dubna odpoledne se jich v redakci GymTV sešlo 18 spolu s panem školníkem. Přivítala je většina členů redakce a vzápětí se pustili do první aktivity, kterou byl zábavný Kahoot, plný perliček a zajímavostí z natáčení. Nejvíce bodů a sladkou odměnu suverénně získala paní učitelka Veronika Šedivá. Poté se účastníci rozdělili do týmů po čtyřech nebo po pěti. Cílem každého bylo obejít 8 stanovišť, která si redaktoři připravili, a nasbírat 8 razítek za splnění aktivit na jednotlivých stanovištích. Štěpán Švagr (kvinta) a Naty Novotná (1.B) učitele potrápili u hledání chyb v článcích, Majda Studená (oktáva) připomněla všechny činnosti, kterým se GymTV věnuje (od spoluprací, přes speciály zpráv, po společné akce), Terka Jiráková (3.A) představila studio a moderovací techniky, Bety Neporová (4.D) a Martin Hummel (1.A) ukázali, jaká je vnitřní struktura reportáže a co obnáší práce redaktora v terénu. Adina Kazdová (2.B) a Majda Neporová (4.S) zase předvedly, jak se točí standup a rozhovor, na co se ptát a na co radši ne, na stanovišti Jany Komárkové (1.C) a Davida Hory (kvinta) si učitelé podrobně prošli scénář, porovnali ho už s hotovou reportáží a vysvětlili si termíny jako synchron nebo odhláška, Terka Žáková (2.C) a Matěj Hora (kvinta) připravili poznávačku členů redakce a Tomáš Čechura (2.B) s Petrem Hegedűsem (septima) účastníky nadchli svou ukázkou techniky nejen na přímé přenosy, navíc si u nich mohli zasoutěžit, kdo nejrychleji poskládá natáčecí aparaturu. Tuto disciplínu s přehledem vyhrál bývalý člen GymTV, dnes člen pedagogického sboru gymnázia Václav Kovařík.

Na konci si všichni pochutnali na občerstvení, a tak se ukázalo, že studenti si poradí nejen před a za kamerou, ale i v kuchyni.