Střípky z gymnázia

Noviny plné historie

,

V době distanční výuky si Božetěch Burda pro sekundány připravil zajímavý úkol. Žáci si měli zahrát na reportéry z konce 18. a počátku 19. století a napsat reportáž o nějaké události do tehdejších českých novin. Název si studenti zvolili sami. Cílem úkolu bylo pokusit se v článcích zachytit, jak tehdejší novináři v Čechách o různých událostech mohli psát. Na práce sekundánů se můžete podívat v galerii.