Střípky z gymnázia

Tři měsíce s Olgou

,

V rámci zahraničního projektu AFS přijela do České republiky studentka Olga Karchina z ruského města Surgut na Sibiři. Naši zemi si vybrala proto, že zde chce studovat vysokou školu a chtěla poznat naši bohatou kulturu. Na gymnáziu, konkrétně ve třídě 1.A, strávila necelé tři měsíce a pilně studovala český jazyk jak z učebnicového materiálu, tak i z elektronického. Ze začátku jsme společně mluvili pouze rusky, občas jsme si pomáhali anglickým jazykem. Když už Olga zvládala základy naší mateřštiny, mluvili jsme s ní česky. Samozřejmě nerozuměla všemu, co jsme říkali, a tak jsme se jí pokoušeli vysvětlit význam některých slov rusky a gesta nám pomáhala také.

foto: PhDr. Josef Fryš (GymTV)

Olga se nejvíce angažovala v hodinách českého jazyka, kde nám četla různé úryvky textů námi probírané látky, nebo dostávala samostatné domácí úkoly, které nám posléze na další hodině prezentovala. Jejím posledním úkolem bylo připravit referát o Rusku v českém jazyce. Úkol zvládla skvěle a vysloužila si od nás potlesk, jelikož byl jasný její obrovský pokrok a snaha, kterou prokázala.

Využili jsme jednu hodinu anglického jazyka, kdy s námi byla poslední den, abychom se s ní rozloučili. Připravili jsme malý vánoční stromeček, pod který jsme dali dárek v podobě adventního kalendáře, kde od každého měla nějaký dáreček, a na talíř jsme naservírovali klasickou štědrovečerní večeři. Olga nám také předala dárek, který sama vyrobil, a to ve formě velkého plakátu, na kterém byly naše společné fotografie, a k tomu nám zanechala věnování. Povídali jsme si o vánočních zvycích v Česku a ona nám na oplátku povídala o zvycích v Rusku. Byla to příjemně strávená hodina, kterou jsme zakončili zpíváním ruských písniček.

Olze se v České republice a hlavně u nás líbilo. Byla by prý ráda, kdyby se sem mohla vrátit a mohla tu studovat.