Střípky z gymnázia

… a je vymalováno

,

Polovina prázdnin a ve škole je – doslova – vymalováno. Tři kmenové učebny ve druhém patře, jedna v prvním a učebna zeměpisu mají nový kabát. Vedení školy se, podobně jako u ostatních učeben rekonstruovaných už v průběhu roku, rozhodlo pro zevrubnou renovaci. V praxi to znamená, že než pracovníci firmy třídu vymalovali, odstranili bezmála šedesátiletý nános předchozích výmaleb. Mnohdy nekompaktní omítka na mnoha místech sesula a tak třeba v učebně zeměpisu musely přijít na řadu i omítací práce. Pokračuje i obnova kabinetů a do nového se tak převlékl i druhý z kabinetů angličtiny.