Střípky z gymnázia

Šváb i saranče: úspěšně odpitváno

,

logolink 2

Poslední letošní výpravy na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy mají studenti zdárně za sebou. Obě na stejné téma, kterým byla pitva – nejprve švába a poté sarančete. Žáci si tuto aktivitu mohli vyzkoušet pod vedením zástupce vedoucíhokatedry učitelství a didaktické biologie RNDr. Jana Mourka. Ten nejdříve všechny seznámil s objekty pitvy po stránce teoretické a poté už jen sledoval, jak se studenti činí.  Na konci celého semináře ještě následovala prohlídka preparátů, které si studenti vytvořili sami. Zde bylo možné vidět preparáty trávicí soustavy, ale i vajíček, ve kterých byli uloženi malí švábi. Tak tedy zakončili rok studenti volitelného předmětu Obecná biologie, kteří se už nemohou dočkat toho, co jim příští rok, potažmo projekt Cestou přírodovědných a technických oborů, v jehož rámci se obě akce uskutečnily, nachystají.