Střípky z gymnázia

Studenti opět v Rudolfinu

,

Ve čtvrtek 4. prosince odjela skupina studentů na druhý krok do nového světa do pražského Rudolfina – jinými slovy na druhý koncert klasické hudby spojený s rozborem prezentovaných skladeb v rámci projektu Čtyři kroky do nového světa. Tentokrát byl na programu Koncert pro klavír a orchestr b moll od Petra Iljiče Čajkovského. Koncert dirigoval jako obvykle Marko Ivanović, který zároveň koncert provázel vtipným slovem spolu s Petrem Kadlecem. Na klavír hrál sólista Ivo Kahánek. Kromě toho  si během koncertu vyzkoušel přebíhání od varhan ke klavíru v rámci pomlk mezi dvěma částmi první věty. Koncert jako obvykle sklidil velký úspěch. V únoru je na programu krok třetí, tentokrát s Bohuslavem Martinů.