Střípky z gymnázia

Studenti debatovali v Praze

,

V úterý 9. dubna skupina milovníků debatování vyrazila na krajské kolo soutěže Studentská Agora. Tento projekt se snaží zlepšit debatní prostředí v ČR a prosadit debatování jako výukovou metodu na středních školách.

Debatní tým je sestaven z 10 aktivních studentů a náhradníků, kteří jsou připraveni kdykoliv tým doplnit. Důležitým krokem na cestě k úspěchu je souhra týmu. Studenti prošli školením v debatování pod vedením školitelů z Agora CE a při pravidelných schůzkách zkoušeli debatování nanečisto, promýšleli si svá tvrzení a strategii týmu. Vyučující sehrává roli moderátora a porotce, který dohlíží na dodržování pravidel a posuzuje úroveň debatérů.

Struktura debatního klání

1) Debata týmů s pevně stanovenými rolemi na předem neznámé téma

2) Debata týmů s pevně stanovenými rolemi na známé téma

3) Debata dvou proti dvěma na známé téma

Po každé debatě, která probíhá 7 minut, porota hodnotí jednotlivé výkony a následuje reflexe hosta, který vyjádří své stanovisko k probíranému tématu. Letošními hosty byli ekonom Tomáš Sedláček a vysokoškolský pedagog a kulturní ekolog PhDr. Ivan Rynda.

Tvrzení pro krajská kola Studentské Agory 2013

1. Každý případ šikany nahlášený žákem by měla povinně řešit policie.

2. Hodnocení učitelů studenty by mělo mít vliv na jejich finanční ohodnocení.

3. Státní maturita by měla být zrušena.

4. Maturita z matematiky by měla být povinná i pro humanitní obory gymnázií.

5. V ČR by mělo proběhnout referendum o přijetí eura.

6. Česká republika by měla podporovat co nejrychlejší vytvoření palestinského státu a jeho přijetí do OSN.

7. Věková hranice pro účast ve volbách do obecních zastupitelstev – aktivní volební právo – by měla být snížena na 16 let.

8. Hormonální antikoncepce by měla být zakázána.

9. Skupina bratří Mašínů by měla být rehabilitována.

10. Eutanázie by měla být legalizována.

11. U daně z příjmu by opět měly být zavedeny progresivní sazby.

12. Pokuty by se měly platit dle výše příjmu řidiče.

13. Politické strany by měly být financovány pouze z členských příspěvků a státního rozpočtu.

14. Kastrace sexuálních delikventů by měla být zakázána.

15. V souvislosti s trestnými činy by mělo být v médiích zakázáno zveřejňovat národnost možných pachatelů.

16. Česká republika by na mezinárodní úrovni měla prosazovat bojkot mistrovství světa v ledním hokeji v Bělorusku v roce 2014.

17. Dostavba Temelína by měla být zamítnuta.

18. Porody by měly být prováděny pouze v nemocnicích.

Naše škola nakonec do celorepublikového kola nepostoupila, přesto jsme si odnesli spoustu skvělých zážitků a nadšení do příštího roku!

Složení týmu: Horník Vojtěch, Hulínský Lukáš, Plavec Patrik, Čámská Anna, Leišová Lucie, Vyskočilová Soňa, Burdová Kateřina, Šourková Kateřina, Matoušková Miroslava, Jurdáková Evelína, Medalová Lucie, Mrázová Jana, Vondrášková Jitka

http://www.agora-ce.cz/studentska-agora/
https://www.facebook.com/studentskaagora