Střípky z gymnázia

Školy UNESCO letos v Hlinsku

,

Ve dnech 24.-25. září proběhlo každoroční podzimní setkání Přidružených škol UNESCO, jehož pořadatelem bylo Gymnázium K. V. Raise Hlinsko. Toto město leží na úpatí Českomoravské vrchoviny, na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí, a to CHKO Žďárské vrchy a CHKO Železné hory a v centru se nachází přírodní skanzen Betlém. Ve zpřístupněných roubenkách si učitelé prohlédli expozici řemesel a tradičních dílen včetně obydlí tkalce, hračkáře, ševce, pilníkáře nebo továrního dělníka. V jednom z roubených domků se nachází expozice Vesnických masopustních obchůzek a masek z Hlinecka, které jsou součástí světového dědictví UNESCO. Tyto masopustní tradice byly zapsány do nehmotného dědictví UNESCO v pořadí jako druhý unikát ze v současnosti šesti zapsaných nehmotných dědictví v České republice. Mimo roubenek a zděných stavení se zmíněnými expozicemi můžete na Betlémě navštívit funkční tkalcovskou dílnu vyrábějící unikátní žinilkové (žanylkové) šály.

Pondělní a úterní dopoledne byla zasvěcena jednáním delegátů a prezentacím jejich činnosti za uplynulý rok. Pro letošní rok byla vyhlášena tři nová témata: Rok zapomenutých jazyků, Rok umírněnosti a Rok periodické tabulky. Prvnímu tématu se věnovala přednáška a beseda s prof. PhDr. Leošem Šatavou, CSc., z Ústavu etnologie, Univerzity Karlovy v Praze. Druhé téma bylo naplněno exkurzí do hlineckého pivovaru Rychtář. Večer byl zasvěcen divadlu, kdy jsme zhlédli dvě jednoaktovky studentského divadelního souboru.

Dvoudenní setkání zástupců členských škol vždy přispěje k vzájemné výměně dobrých zkušeností z vlastní pedagogické práce se studenty, posílí poznání prostředí a podmínek práce jiných škol v České republice a napomůže navázání těsnější spolupráce mezi členy Sítě přidružených škol.

Rozhovor s panem Josefem Fidlerem, „panem Žinilkou“ (Český rozhlas)