Střípky z gymnázia

Přípravný týden zahájen

,

Školní rok 2015-16 dnes začal pro pedagogický sbor gymnázia. V jídelně se ale tradičně shromáždili všichni zaměstnanci školy, a to včetně provozního úseku, který vyjma dovolené ve škole působil celé prázdniny. Ředitelka školy Mgr. Iva Kadeřábková všechny přivítala a popřála jim do nového roku hodně zdraví a štěstí.

Změny se dotknou jak pedagogického úseku, tak úseku provozního. Na mateřskou dovolenou odchází Mgr. Lenka Zákoucká, kterou ve sboru částečně zastoupí bývalá studentka gymnázia Bc. Tereza Trollerová. Třídní učitelkou 2.A se má stát Mgr. Veronika Šedivá. Změny v provozním úseku se týkají postu školníka, na němž skončila Lenka Ježková.