Střípky z gymnázia

Sekunda v pohádce

,

Na Zámečku se konala výstava, na kterou se 2. prosince přišli za doprovodu paní profesorky Světlany Hlaváčové podívat také studenti sekundy. Jednalo se o výstavu všech možných oblečků či šatů z populárních českých pohádek, jako je například Zlatovláska, O hloupém Honzovi nebo Lotrando a Zubejda. U každého kousku oblečení byly popisky, na kterých si návštěvníci mohli přečíst, ze které pohádky šaty pochází, kdo v nich byl oděn a jména herců, kteří v pohádce hráli. Potom, co si studenti vše důkladně prohlédli, měli za úkol zodpovědět otázky týkající se pohádek, o kterých si zde přečetli. Všichni studenti dopadli na výbornou a tak s pocitem dobře vykonané práce odcházeli zpět do školních lavic.