Střípky z gymnázia

S projektem Comenius o budoucnosti evropských regionů

,

Projekt Comenius Gymnázia Příbram uspořádal od 26. 9. do 1. 10. 2010 tzv. staff meeting neboli projektovou schůzku pro učitele z pěti partnerských evropských škol. Jde o partnery, kteří budou po dva roky společně vytvářet projekt „Budoucnost evropských regionů“ se zaměřením na urbanismus a využití energií.

Projektová schůzka byla rozdělena na část pracovní a poznávací. V pracovní části se 13 učitelů dohodlo na upřesnění termínů projektového kalendáře. Dále na termínech mobilit v rámci multilaterálních i bilaterálních schůzek (dvojstranná výměna studentů s italskou Savonou, vedoucím výměny Mgr. Andrea Lexová), byly stanoveny termíny ředitelských návštěv (paní ředitelka do polského Kepna) a studijních pobytů učitelů v partnerských školách (paní Mgr. Miloslava Šmolíková do německého Aurichu).Učitelé se zaregistrovali do tzv. eTwinningového prostoru, který umožňuje komunikaci v bezpečném online prostřed

Poznávací část pobytu byla zaměřena na představení odlišných architektonických stylů v Čechách. Při návštěvě Prahy si učitelé prohlédli chrám Sv.Mikuláše, perlu evropského baroka. V dalších dnech už všichni obdivovali selské baroko a renesanční domy v Telči a Slavonicích a novogotiku na zámku Lednice.

O tom, jaký vliv má životní prostředí a sluneční energie na kvalitu našeho tradičního potravinářského odvětví – vinařství, se všichni přesvědčili při prohlídce vinných sklepů v Čejkovicích. Největším zážitkem pro všechny učitele byl koncert cimbálové kapely z Podluží a malování hrnků „Comenius“ v keramické dílně v Maříži.

Žádná schůzka se neobejde bez návštěvy partnerské školy. Ve čtvrtek 30.9.2010 zavítala delegace na Gymnázium Příbram. Celá skupina byla ve škole přivítána zástupcem ředitele RNDr. Petrem Hrubým a následně ve slavnostně vyzdobeném školním klubu paní ředitelkou Mgr. Ivou Kadeřábkovou. Program byl zahájen půlhodinovým koncertem GymBandu pod vedením Mgr. Míly Šmolíkové.

Pak už vše další probíhalo pod taktovkou Mgr. Hany Štufkové a Mgr. Bedřicha Rotha, kteří celou schůzku zorganizovali. Zahraniční hosté se všem přítomným představili krátkými prezentacemi v angličtině a studenti jim na oplátku věnovali DVD o historii a současnosti školy. Po krátkém občerstvení si studenti Comenia rozdělili učitele do malých skupin a vyrazili na detailní prohlídku školy.

V odpoledních hodinách si učitelé prohlédli centrum města a Svatou Horu. Příjemnou tečkou celé návštěvy bylo společné večerní posezení s vedením gymnázia. Poděkování patří všem studentům Comenia, kteří s paní Editou Vaníčkovou a Radkou Valtovou připravili školní klub k této významné návštěvě. Velký dík patří i výtvarnici Mgr.Adéle Zbíral,která pomohla vyrobit krásné pamětní listy; v neposlední řadě pak školní televizi GymTV, která z celé akce pořídila záznam.

 

Join the discussion