Střípky z gymnázia

Nová etapa projektu Comenius

,

S nástupem školního roku 2014-15 začala nová etapa práce projektu Comenius, jehož projektový záměr uspěl u Evropské komise v Bruselu. Tříletý grant z programu Erasmus+ umožní studentům vyzkoušet si práci s novými technologiemi a také prezentovat výstupy své práce v zahraničí. V letošním školním roce to bude na projektové schůzce v norském Vollenu.

Skupina studentů se schází pravidelně v úterý v odpoledních hodinách. Na poslední schůzce 14. 10. si všichni vyzkoušeli hledání a focení tzv. waypointů neboli mapování a focení zajímavých bodů v terénu. K tomu jim výborně posloužily školní tablety a práce v aplikaci ORUXmaps. Práci v aplikaci vysvětlil krok za krokem školitel Martin Štros, pracovník Akademie geoinformačních dovedností, která spolupracuje s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy. Pod dohledem týmu učitelů Comenia Lenky Pavelkové, Hany Štufkové a Bedřicha Rotha pracovala celá skupina v terénu v okolí školy. Aplikace pracuje podobně jako aplikace GPS, a tak ji mohou studenti ideálně využít k vypracování svých dílčích projektů.

Celkově jsou rozpracována tři odlišná témata, která si studenti zvolili v anketě. První skupina mapuje „Zákoutí v Příbrami, která volají po změně“. Druhá skupina lokalizuje „Invazní živočichy a rostliny ve Středočeském kraji“ a třetí mapuje „Místa vhodná k třídění a recyklaci odpadů“. Díky aplikaci všechny skupiny zmapují situaci v Příbrami a přilehlém okolí a podloží své výstupy fotografickým materiálem.