Střípky z gymnázia

S fotbalistou o kriminalitě

,

Třídy prima a sekunda se 17. prosince zúčastnily přednášky Fotbal proti kriminalitě. Školu navštívili fotbalista Stanislav Nohýnek spolu s manažerem prevence kriminality JUDr. Milanem Fárou vedli přednášku o kriminalitě. Studenti měli v druhé části přednášky možnost dotazů jak na kriminalitu a její spojitost se sportem, tak i na vrcholový fotbal a především na aktivitu hráčů v oblasti prevence kriminality. V závěru každý student dostal autogram od pana Nohýnka. Přednáška byla velmi srozumitelná a účelná. Každý žák se poučil a přednáška se povedla na jedničku.

Join the discussion