Střípky z gymnázia

S Erasmem za hranice

foto: Małgorzata Wiater-Mohr

,

Jedenáct gymnazistů pod vedením Mgr. Hany Štufkové a Mgr. Lenky Pavelkové se 17. března vydalo na mezinárodní konferenci projektu Erasmus+, která se tento školní rok konala v Polsku. Účelem tohoto setkání bylo – tak jako každý rok – představit práce, na kterých během školního roku pracovali, studentům ze zahraničních škol projektu: Aurich (Německo), Carcare (Itálie), Vollen (Norsko) a letošní hostitelé konference, Wrocław a Kępno (Polsko).

Zatímco devět z nich mělo možnost se ráno vypravit v pohodlí domova, další dva se k této výpravě přidali až v Peci pod Sněžkou, kde se právě účastnili lyžařského kurzu. Poté již celá česká výprava, tvořená studenty 1.B (Barbora Linhartová, David Trung), 1.C (Magdalena Janoušková, Natálie Sirotková), 2.A (Adéla Pacovská), 2.C (Anna Praská, Tereza Sladovníková, Daniel Tran), kvinty (Ondřej Luks), sexty (David Burda) a septimy (Taťána Doležalová), zamířila do Mezinárodního centra setkání mládeže v Krzyżowé, nacházejícího se jen několik kilometrů od Svídnice.

Právě tam je již první den po večeři čekala zahajovací část konference, při níž ostatním předvedli miniprojekty, na kterých se studenty z Itálie, Německa, Norska a Polska společně pracovali už od začátku školního roku.

Prezentaci hlavního tématu patřil další den, tedy sobota. Pro letošní školní rok byly tímto hlavním tématem 3D modely – cílem pro každou z účastnících se škol bylo vytvořit tři zmenšeniny budov z jejího okolí. Studenti příbramského gymnázia ze svého regionu vybrali Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě, svou vlastní školu a budovu Ševčinského dolu. První dvě z těchto staveb studenti vymodelovali ve virtuální podobě a poté vytiskli pomocí 3D tiskárny. I přednáška o tomto stroji a jeho výhodách byla součástí české prezentace. Tyto modely si pak mohli všichni prohlédnout u českého informačního stánku. Odpoledne se pak studenti rozdělili do mezinárodních skupin a společně se vydali prozkoumávat zajímavé objekty v Krzyżowé a jejím okolí.

V neděli dopoledne čekaly na tyto mezinárodní skupiny workshopy, jejichž cílem bylo vytvořit model části města a při tom výše zmíněných budov využít. Jednu stavbu měli také za úkol během workshopů vytvořit z dostupných materiálů. Po obědě se studenti vydali do Svídnice, kde měli možnost zhlédnout místní Kostel míru a projít se historickým centrem města. Večer na studenty kromě večeře čekalo i několik tanců, které si pro tento den připravili Němci a Norové.

Pondělí bylo zasvěceno návštěvě města Kępna, ve kterém měli studenti možnost porozhlédnout se po jedné ze dvou polských partnerských škol, kde je rovněž čekalo uvítání od místních žáků. Poté se vydali na historické náměstí, kde navštívili regionální muzeum. Závěrečným bodem pondělního programu bylo interaktivní divadlo v podání české výpravy.

Nejživějším místem, které gymnazisté během svého pobytu v Polsku navštívili, byla bezesporu Vratislav. Právě do této šestisettisícové slezské metropole se vydali v úterý. V mezinárodních skupinách dopoledne navštívili Hydropolis, vzdělávací centrum zabývající se vodou, a mohutnou vratislavskou Halu století. Pak se již odebrali do druhé polské partnerské školy, která se nachází právě ve Vratislavi. Tam je po vydatném obědě opět čekala prohlídka školy. Po prohlídce školy byla na řadě prohlídka samotného města včetně středověkého centra, při které se role průvodců ujali studenti vratislavského gymnázia. I přes vyčerpávající program během celého dne nemohl opět chybět společně strávený večer, tentokrát s karaoke.

Posledním dnem věnovaným výletům po okolí byla středa. To se studenti vydali do Valbřichu, asi stotisícového města nedaleko českých hranic. Zde je během dne čekala prohlídka několika velmi zajímavých míst: tropické palmové zahrady, místního hornického muzea, zaměřeného především na zdejší těžbu uhlí, a zámku Książ, třetího největšího zámku v celém Polsku. Středeční program zakončili svým tanečním vystoupením Italové.

Čtvrtek již všichni strávili v Krzyżowé. Dopoledne mezinárodní skupiny ještě věnovaly dokončování svých finálních prací a odpoledne je společně prezentovaly. Prezentaci skupinových prací následovalo oficiální vyhodnocení letošního projektu ze strany pedagogů. Večer Poláci předvedli polonézu, do které se poté – jak tomu bylo při každém tanci – všichni připojili. A pak už přišel čas vzájemného loučení se jak s Krzyżowou, tak především s novými zahraničními přáteli, kterých si všichni během tohoto týdne bezpochyby našli mnoho.

V pátek ráno se pak každý národ vydal svým směrem domů. Není to však pro Erasmus+ pro tento školní rok konec – ostatní studenti gymnázia budou totiž mít šanci vidět výsledky letošního projektu přímo ve škole, a to 24. dubna.

Tip redakce: Reportáž z akce můžete vidět v dubnových zprávách GymTV.