Střípky z gymnázia

Prváci v redakci

,

V průběhu listopadu a prosince realizovala GymTV projekt Prváci v redakci. Jedním z výstupů byly články od samotných účastníků této akce. Na ty vybrané z každé třídy se můžete podívat níže.

Prváci v televizi

Poznat práci redaktorů, novinářů, kameramanů, moderátorů, ale hlavně zvednout se od sezení v lavicích a zkusit něco nového. To bylo náplní workshopu, který si pro studenty z 1.A připravila školní televize příbramského gymnázia.

11. října si školní televize pod vedením PhDr. Josefa Fryše a šéfredaktorky Magdalény Studené připravila pro prváky dílnu, ve které jim chtěli ukázat nejen to, co je náplní jejich práce, ale také je něco nového naučit. Studenti 1.A, které doprovázela Mgr. Hana Kriegerová, se nejprve rozdělili do dvou skupin. První skupina zůstala se šéfredaktorkou v redakci a druhá se přesunula s panem učitelem Fryšem do studia.

První skupina začala zábavným a zajímavým kvízem o gymnáziu, kde nejlepší tři získali jedničku z českého jazyka. Pak je čekaly úkoly a hlavně ukázky práce školní televize. Druhá skupina mezitím obdivovala moderní vybavení studia GymTV a pak se podívala na článek, který měli za domácí úkol opravit. Společně prošli všechny chyby v článku a naučili se, jak ho správně napsat. Po krátké přestávce se skupiny prohodily a program se opakoval.

„Chtěl bych si zkusit být kameramanem,“ prohlásila většina studentů 1.A na konci workshopu. Uvidíme, jestli některé z nich projekt natolik zaujal, že se ke školní televizi připojí, nebo dokonce tak fascinoval, že je za pár let uvidíme na obrazovkách České televize.

(Tereza Jiráková, 1.A)

Prváci v redakci

V listopadu se studenti 1.ročníku zúčastnili dvouhodinového programu s redakcí GymTV. Program byl rozdělen na dvě části a 2 skupiny.

V první polovině se studentů ujala šéfredaktorka Magdaléna Studená, která si pro ně připravila krátký kvíz o GymTV a 2 vítězové z každé skupiny získali odměnu od třídního učitele. Poté si studenti vyslechli povídání o tom, čím se televize zabývá a jaké funkce obsahuje.

V druhé polovině si studenti společně s vedoucím projektu PhDr. Josefem Fryšem pověděli, jak by měl vypadat správně napsaný článek, který poté měli za úkol napsat doma. Pár studentů dokonce poskytlo rozhovor do reportáže.

(1.B)

Prváci v redakci

V pondělí 22. listopadu třída 1.C navštívila redakci a studio GymTV, aby lépe poznala, jak funguje taková školní televize.

Prohlídka měla dvě části. První studenti strávili v redakci spolu s šéfredaktorkou Magdalénou Studenou, kde si nejen zasoutěžili o jedničky z českého jazyka, ale také se dozvěděli několik zajímavostí o gymnáziu pomocí hry KAHOOT.

Na druhou hodinu se prváci přesunuli do studia a za pomoci PhDr. Josefa Fryše rozebrali článek, který si měla třída upravit za domácí úkol.

(Agáta Lexová, 1.C)

Prváci v redakci

V pátek 12. listopadu se třída kvinta zúčastnila programu školní televize nazvaného Prváci v redakci. Zde se seznámili nejen s prací školní televize, ale naučili se i to, jak správně napsat článek, což se jim může hodit při hodinách českého jazyka.

Po příchodu do redakce školní televize se žáci rozdělili do dvou skupin. Jednu skupinu si vzal pod svá křídla vedoucí projektu školní televize pan profesor Fryš a druhou pak šéfredaktorka redakce Magdaléna Studená.

Pan profesor Fryš studentům vysvětlil, jak správně postupovat při psaní článku. Před samotnou exkurzí všichni obdrželi článek, ve kterém měli za úkol najít chyby. S tímto článkem následně pracovali i během programu. Ukázali si na něm, co je správně při psaní tohoto žánru a co nikoliv. Následně se skupiny prohodily.

V dílně Magdalény Studené si kvintáni na úvod zahráli soutěž Kahoot, který byl zaměřený na zajímavosti o naší škole. Poté se dozvěděli, jak vlastně školní televize funguje, ale i to, co je náplní práce jednotlivých členů redakce.

(Marian Skrip, kvinta)