Střípky z gymnázia

Šalmaj oba dny živě

,

Kdo nebude moct být přímo na místě, může přesto letošní Příbramskou svatohorskou šalmaj sledovat. Aspoň prostřednictvím přímého přenosu GymTV. Ve spolupráci s Internet Pb a za podpory Města Příbram se totiž školní televize Gymnázia Příbram chystá celý program přenášet prostřednictvím kanálu YouTube. Diváci a posluchači už takto mohli sledovat i třetí vánoční koncert skupiny Ginevra v loňském prosinci. Právě díky spolupráci s organizátorem celé dvoudenní historické slavnosti, skupinou Ginevra, tak mohou být opět u toho i ti, kteří se na místo nedostanou, či ti, kteří přijdou jen na část programu.

Přenos začíná v pátek v 11 hodin a v sobotu v 10 hodin a po oba dny jej můžete sledovat na gymtv.cz/zive.