Střípky z gymnázia

Prváci se seznamují s projektem Dejme si šanci

,

11. listopadu navštívili Gymnázium Příbram zástupci Domova Nalžovice, a to v rámci projektu Dejme si šanci. Nešlo zdaleka o první návštěvu tohoto druhu ve škole – s posláním, fungováním a klienty této instituce se totiž v hodinách společenských věd seznamují všichni studenti prvního ročníku. Cílem projektu je seznámit studenty se životem těchto lidí a poslechnout si jejich příběhy a tak se pokusit přiblížit studentům život postižených lidí a současně odstranit bariéry a mýty, které někdy život obou stran provázejí. Zástupci Nalžovického zámku, poskytovatele sociálních služeb, který Domov Nalžovice zastřešuje a klientům s mentálním a kombinovaným postižením pomáhá prožít důstojný a smysluplný život, studenty seznamují s fungováním domova, jeho posláním, životem klientů a jejich prací.

Akci zorganizovala paní profesorka Ludmila Šmejkalová a paní ředitelka Iva Kadeřábková. Studenty prvního ročníku tato beseda velice zaujala a určitě jim přinesla něco nového do života.