Střípky z gymnázia

Psychologie v prvním ročníku také prakticky

,

27. února jsme na půdě školy opět přivítali bývalého studenta našeho gymnázia Martina Kalouse, který tentokrát přišel kvůli prvním ročníkům, ve kterých je psychologie stěžejní tématem v rámci studia společenských věd.

Martina mnozí studenti znají z projektů primární prevence, proto bylo záměrem nechat ve vyučovacích hodinách prostor pro dotazy a diskusi, samotné téma se týkalo oblastí, s nimiž se studenti již seznámili – projektivní metody psychologie, náročné životní situace, psychologie a její opodstatnění v současné době. Víte, jaký je rozdíl mezi psychologem a psychiatrem? Slyšeli jste někdy o psychologii vtipu? Myslíte si, že by měli učitelé pravidelně docházet k psychologovi?

Protože času na podobná témata není nikdy dost, další beseda se uskuteční v nejbližší době také pro třídy 1.B a kvintu, následně se k psychologii v praxi vrátíme na konci školního roku, kdy proběhne reflexe studia prvních ročníků.