Střípky z gymnázia

Pro certifikáty na gymnázium

,

Dvanáct odvážlivců dnes přímo na gymnáziu skládalo mezinárodní jazykovou zkoušku z angličtiny First Certificate. Ústního kola, které spočívá především v interakci se spoluuchazečem, a písemné zkoušky složené z písemné práce a didaktického testu s poslechem se zúčastnili především studenti maturitních tříd, ale také třetích ročníků či sexty. Škola na pořádání těchto zkoušek spolupracuje s agenturou Eufrat a studenti, ale také veřejnost mají možnost zkoušku skládat za cenově zvýhodněných podmínek přímo ve škole.

Naposledy se zkoušky konaly v podzimním termínu a jejich úspěšným řešitelům organizátorka na gymnáziu Mgr. Milena Hrabíková a ředitelka školy Mgr. Iva Kadeřábková na začátku března certifikát slavnostně předaly.

Gymnázium pořádá díky statutu certifikované školy mezinárodní jazykové zkoušky pro studenty i veřejnost také z němčiny a francouzštiny.