Střípky z gymnázia

Prima vyrazila do přírody

,

Na terénní exkurzi do příbramského lesoparku se v úterý 22. června vydala třída prima. Pod vedením Mgr. Petra Vocílky a třídní učitelky Mgr. Aleny Vrátné se ve skupinách seznamovali s přírodními procesy, poznávali místní flóru a zkoumali zdejší ekosystém. Studenti se přesvědčili, že doslova i „za humny“ mohou najít zajímavé rostliny a i z toho důvodu byli s náplní exkurze a jejím průběhem spokojeni.