Střípky z gymnázia

Přijímací zkoušky na gymnáziu

,

22. dubna v 8 hodin zasedlo do lavic šest desítek páťáků, kteří by rádi do stejných lavic od příštího školního roku zasedali pravidelně. Na gymnáziu začalo první kolo přijímacích zkoušek. To letos konají uchazeči o osmileté studium z českého jazyka, matematiky a všeobecných studijních předpokladů. V pátek, na kdy je vyhlášen druhý termín, napíší testy zbylí uchazeči a výsledky budou známy v úterý 28. dubna ve 14.00. Třicet přijatých studentů v září nastoupí do primy a školu opustí až v roce 2017.