Střípky z gymnázia

Přednáška o Marku Twainovi a jeho tvorbě

,

Pro třídu 2.A připravila paní profesorka Hrabíková v rámci anglického jazyka a literatury besedu s šéfreportérem časopisu Instinkt Mgr. Janem Čápem. Beseda proběhla v hudebním sále ve čtvrtek 10.března.

Celá přednáška byla věnována  americkému spisovateli Marku Twainovi a jeho jednomu z nejznámějších děl, Dobrodružství Huckelberryho Finna. Mgr. Jan Čáp studenty seznámil se životem spisovatele a s vlivy, které na něj při tvorbě působily, jako je například válka Severu proti Jihu. Stručně vyprávěl také samotný děj knihy. Přinesl s sebou na ukázku jak anglická, tak česká, stará i nová vydání Huckelberryho Finna. Došlo také na rozbor díla – stylu psaní, dialektů nebo pohledu českých spisovatelů a čtenářů na dílo v průběhu let.

Na závěr přednášky Jan Čáp dodal, že toto dílo je určené pro všechny generace čtenářů. Stále se odkrývají další souvislosti a zaujmou nové pasáže. Ti odvážnější si pak dílo rádi přečtou také v originále. Studenty tak Jan Čáp přesvědčil, že knihu si stojí za to přečíst, a to nejen jednou.

I když přednáška rychle utekla, byla pro studenty poučná a dozvěděli se mnoho nového.