Střípky z gymnázia

Přednáška o bankovnictví

,

V pátek 27.11.2009 navštívil žáky třídy 3.A a společenskovědních seminářů pan Milan Matějka, zástupce ČSOB v Příbrami. Účelem byla přednáška o bankovnictví, inflaci, typech bank a podobných záležitostech, které momentálně žáci třetích ročníků probírají v hodinách ekonomie.

Pan Matějka nás rovněž seznámil s činností ČSOB, jedné ze tří nejsilnějších bank v České republice. Pověděl nám o hypotečních, investičních a privátních bankách, o úrokové sazbě, poskytování půjček, penzijních fondech a o investičních společnostech, mezi které patří například dluhopisové fondy, akciové fondy a investiční fondy. Objasnil nám také výhody stavebního spoření a penzijního připojištění.

Přednáška byla určitě pro všechny žáky přínosná, avšak z časových omezení poměrně krátká. Pan Matějka nám však slíbil, že bychom mohli podobnou přednášku, s tématy, které dnes nestihl probrat, ještě jednou uskutečnit.