Střípky z gymnázia

Právo v septimě

,

O tom, že distanční výuka nemusí probíhat pouze způsobem zažitým pro většinu studentů i učitelů, se v pátek 5. února přesvědčila třída septima, jež se zúčastnila přibližně dvouhodinové besedy o základech práva v České republice. O zkušenosti ze svého oboru se s ní podělila JUDr. Petra Vítková, působící již řadu let jako státní zástupkyně se zaměřením na hospodářskou trestnou činnost, a která je zároveň členkou týmu Kobra, v němž usiluje hlavně o odhalování daňových podvodů.

Paní Vítková dokázala i přes svou odbornost velmi stručně a jednoduše vysvětlit některé právní zásady a postupy, studenti si doplnili řadu mezer, které v důsledku distanční výuky vznikají v probírané látce. Druhá část besedy proběhla v duchu výkladu o práci státního zástupce, pozornost studentů byla umně udržována příklady z praxe státního zástupce či třeba polemikou s vykreslování práce policie v televizních pořadech s kriminální tematikou. Ty, ač mezi studenty velmi oblíbené, jsou z pohledu profesionálky ve svém hlavním motivu notně zkreslující až dezinterpretující. Ke konci besedy proběhla na odlehčení i ukázka taláru a paní Vítková studentům poskytla dostatečný prostor pro otázky, postřehy i jejich zpětnou vazbu.