Střípky z gymnázia

Posily sboru

,

Pedagogický sbor Gymnázia Příbram byl pro tento školní rok posílen pěti novými tvářemi. Jde vesměs o renomované pedagogy, kteří mají zkušenosti jak ze škol středních, základních i uměleckých. Nejvíce se proměnilo složení kabinetu anglického jazyka, kde se namísto Mgr. Věry Holé a Ing. Petra Majora setkáte s Mgr. Eliškou Chovancovou, jež je další z řady pedagogů, kteří přicházejí z Gymnázia pod Svatou Horou, a Mgr. Marcelou Haškovou, která přichází na gymnázium z Rožmitálu pod Třemšínem. Řady němčinářů doplnila Mgr. Dagmar Lukášová (aprobace německý jazyk – český jazyk, RNDr. Helenu Vaisovou nahradí mezi vyučujícími společenských věd Mgr. Jana Štědronská (základy společenských věd – český jazyk) a výtvarnou výchovu bude vyučovat Mgr. Adéla Zbíral.