Střípky z gymnázia

Prima si hrála

,

Třída prima se zúčastnila v rámci výtvarné výchovy putovní živé a hravé výstavy bratří Formanů s názvem Imaginárium. Žáci tedy 21. února zavítali pod vedením Mgr. Světlany Hlaváčové do příbramského Zámečku-Ernestina.

Prima viděla loutky, divadelní dekorace, hračky a různé objekty vybízející k fantazii a hře. Studenti si mohli vystavené věci vlastníma rukama osahat a vyzkoušet.

Žákům se výstava velmi líbila a přinesla jim spoustu inspirace.

Foto: Mgr. Světlana Hlaváčová