Střípky z gymnázia

Pétanque, rodilý mluvčí či videokonference. Takový byl Den jazyků

,

26. září se na Gymnáziu Příbram uskutečnil mezinárodní den jazyků. V tento den byly jazyky, které se vyučují na této škole, představeny žákům základních škol. Studenti gymnázia a jejich pedagogové měli za úkol prezentovat jazyky – konkrétně jazyky anglický, německý, francouzský a ruský – zábavnou formou. Studenti příbramského gymnázia se také mohli zapojit v diskuzích například o tom, jak si vybrali volitelný jazyk. Celý den jazyků probíhal hned v několika učebnách. V hudebním sále měl každý jazyk svůj stánek s učebnicemi, materiály a dalšími pomůckami, se kterými žáci pracují v rámci vyučování.

V jazykových učebnách probíhala ukázka výuky a prezentace daných jazyků. Francouzský jazyk našel místo v didaktické učebně, kde také byla ochutnávka typických francouzských jídel, protože v učebně francouzštiny se hrál pétanque. V učebně angličtině se slova chopil Vance O’Reilly, britský lektor, který na gymnáziu už druhým rokem vyučuje anglickou konverzaci a vede jazykové kroužky. Učebna ruština nabídla interaktivní procházku ulicemi Petrohradu, z něhož se před nedávnem vrátily dvě skupiny studentů. V učebně němčiny se diskutovalo, proč si němčinu jako cizí jazyk zvolit a co k tomu vedlo studenty gymnázia.

Paralelně s tímto programem probíhala videokonference ve francouzštině mezi studenty příbramského gymnázia a tří dalších partnerských škol ve Francii, Německu a Polsku. Žáci školy se tak alespoň virtuálně setkali se svými dvěma spolužačkami, které letos ve Francii studují.

Program dne byl hojně navštíven žáky základních škol, kteří se seznámili s tím, jak se čtyři z jazyků, které mohou ve škole studovat (spolu s latinou a španělštinou), vyučují a co jejich studium obnáší.