Střípky z gymnázia

O filozofii ve školním klubu

,

Filozofie je věda, která se vyučuje v rámci Základů společenských věd ve čtvrtých ročnících. Právě pro ty, kteří k této nauce už přičichli, se konala 27. ledna přednáška ve školním klubu.

Přednášet přijel Mgr. Ondřej Švec, Ph.D., aby přiblížil studentům filozofický systém Barucha Spinozy. Beseda začala v 9 hodin a v 10 hodin odešla část studentů, kteří se museli vrátit do výuky. Problémy determinismu a fatalismu, etiky a morálky a mnoha dalších zaujaly část studentů natolik, že zůstali další hodinu a o problematice diskutovali. V 11 hodin musela být přednáška ukončena oficiálně, aby nenarušovala další průběh vyučování.

Ondřej Švec je mimo jiné odborný asistent na Ústavu filozofie a religionistiky, FF UK v Praze. Přednáší a publikuje o novověké filozofii, fenomenologii a vztahu přirozeného a vědeckého světa. Doktorát z filozofie získal na Ecole Normale Supérieure v Lyonu a FF UK za svou práci „Fenomenologie afektivity“, obhájenou před česko-francouzskou porotou.

Spolupráci s fakultou navázala paní učitelka Mgr. Jana Štědronská.