Střípky z gymnázia

Návštěva ruských učitelek na našem gymnáziu

,

Dne 12. dubna na naši školu zavítala skupinka učitelek z ruské školy ve Voroněži. Byl pro ně připraven zajímavý program. Nejprve je zástupce ředitelky školy pan Josef Doležal spolu s paní profesorkou ruského jazyka paní Ivanou Maškovou přivítali a pak už jsme se mohli pustit do programu. Nejprve jsme se všichni shromáždili v učebně hudební výchovy, kde nám na klavír zahrál Adam Závodský, student naší školy.

Poté už jsme se přesunuli do učebny ruského jazyka, kde bylo připraveno bohaté občerstvení, které připravili žáci 3. ročníku. Následovaly prezentace – nejprve žáků naší školy, a poté našich hostů, a to o ruské škole a o městě, kde se škola nachází.

Po skončení prezentací jsme každý dostal drobný dáreček a mohlo se pokračovat v programu. Kolem jedenácté hodiny proběhla ukázková hodina třídy 4. C a následně beseda s učitelkami. Paní učitelky byly velmi ochotné a odpověděly nám na všechny naše dotazy.

Před skončením programu proběhla ještě prohlídka školy. Obdivovaly naše nástěnky, barevné zdi, klub a vše si se zájmem fotily a natáčely. Návštěva učitelek byla zakončena výletem do Vysoké u Příbramě, místa, kde žil a tvořil Antonín Dvořák.

Lucie Šafránková