Střípky z gymnázia

Návštěva atašé Ambasády Francouzské republiky v Praze

,

30. listopadu se otevřely dveře našeho gymnázia nejen budoucím zájemcům o studium, ale také všem, kdo byli zvědavi, jak to u nás chodí. Mezi ně patřil také atašé pro jazykovou spolupráci Ambasády Francouzské republiky v Praze pan Gérard Enjorlas se svým spolupracovníkem panem Jiřím Votavou.

Prohlédli si zevrubně naši školu, pohovořili se studenty, dali interview GymTV a v 10 hodin místního času zahájili výstavu fotografií Yanna Arthus-Bertranda na téma „Les“. Paní ředitelka Iva Kadeřábková seznámila oba pány se systémem výuky v naší škole,  nejpodrobněji se hovořilo o výuce francouzštiny. Byly představeny probíhající projekty a prodiskutovány možnosti pomoci při vyhledávání projektových partnerů a také kontaktů pro případné výměnné pobyty. Další informace byly vyměněny v oblasti spolupráce knihoven a informačních systémů, které by různými výpůjčkami a spoluprací mohly přispět k obohacení výukových materiálů ve francouzštině. Samozřejmě jsme se dotkli také možnosti přítomnosti rodilého mluvčího ve vyučování francouzštiny.

Diskuze byla velmi přínosná pro obě strany a můžeme s potěšením konstatovat, že nezůstane jen u ní. Její výsledky se nepochybně odrazí v kvalitě výuky francouzského jazyka a přispějí k dalšímu otevření se školy okolnímu světu.