Střípky z gymnázia

Kvarta opět spolehlivá

,

Na jaře tohoto roku probíhalo testování žáků 5. a 9. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Mezi testovanými třídami byla i kvarta Gymnázia Příbram. Její výsledky jsou velmi potěšitelné. V českém jazyce a literatuře, matematice i anglickém jazyce se tito studenti umístili vysoko nad celorepublikovým průměrem. Do hodnocení byly zahrnuty dvě úrovně obtížnosti, obtížnost základní a vyšší. Zatímco obtížnost základní porovnává všechny školy, které se účastnily testování, vyšší obtížnost srovnává výsledky mezi porovnatelnými studenty, kteří do vyšší úrovně postoupili (častěji tedy studenti víceletých gymnázií).

Základní výsledky uvádíme níže v grafické podobě, z dílčích výsledků vybíráme ty nejzajímavější.

  • Nejvyššího výsledku dosáhli kvartáni v testu z českého jazyka a anglického jazyka v obtížnosti 1 (92 %). V obtížnosti 2 byl nejlepším předmětem anglický jazyk (88 %)
  • Největší rozdíl mezi výsledkem kvartánů a celorepublikovým průměrem byl v anglickém jazyce (obtížnost 1) – 31 %
  • V dílčích částech testu byl největší rozdíl mezi kvartou a celorepublikovým průmětem v angličtině (obtížnost 1)  v gramatice, slovní zásobě (40 %) a poslechu (32%)
  • V dílčím testu ze slovní zásoby (anglický jazyk, obtížnost 1) dosáhli kvartáni výsledku 100 %

Třída, kterou na nižším gymnáziu vedla Mgr. Alena Vrátná, tak opět potvrdila své nevyřčené, ale tušené kvality. Spolu s žáky na tom mají zásluhu také vyučující Mgr. Blanka Svobodová (český jazyk a literatura), Mgr. Marcela Hašková a Mgr. Eliška Chovancová (anglický jazyk) a Mgr. Libuše Chvostová a Mgr. Karel Heřman (matematika). Věřme, že kvarta bude neméně úspěšnou třídou i na vyšším gymnáziu.