Střípky z gymnázia

Na týden na Jaderce

,

V letošním školním roce se studenti Gymnázia Příbram poprvé zúčastnili projektu Týden vědy na Jaderce, který se konal od 16. do 20. června.

Týden vědy na Jaderce je pořádán pro studenty středních škol České republiky na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze.

Je určen fyzikálně, matematicky, informaticky či chemicky nadaným a motivovaným studentům, kteří uvažují o studiu na přírodovědných oborech vysokých škol. Hlavní náplní je seznámení s formou věděcké komunikace, demonstrace vybraných fyzikálních a chemických jevů a seznámení s některými tématy vrcholného výzkumu v České republice.

Z příbramského gymnázia se zúčastnili Martin Hanzík, Lucie Dudková, Veronika Humhalová, Jana Mrázová (všichni septima), Tomáš Bohuslav (sexta) a Miroslav Fil (kvinta). Pracovali ve skupinách vedených garanty z řad pracovníků fakulty. Výsledkem jejich společné práce je sborník. Příspěvky skupin, jejichž účastníky byli příbramští studenti, si můžete prohlédnout níže.

DNA a radikály Mlžná komora Počítačové algebraické systémy a jejich využití ve fyzice Radioaktivita – vlastnosti, zjišťování a orchrana