Střípky z gymnázia

Nový školní rok odzvoněn!

,

První školní den připadl letos na pondělí 4. září, kdy desítky studentů přišly do školy už brzy ráno. Zabrali si tak nejlepší místa ve třídě. Kromě známých tváří přibylo do školy i 128 nových studentů, tedy čtyři třídy: 1.A, 1.B a prima se všeobecným zaměřením a 1.C s jazykovým zaměřením. Třídními učiteli jsou pro letošní rok Mgr. Petr Vocílka, Mgr. Eliška Chovancová, Mgr. Václava Reissmüllerová a Mgr. Oldřiška Blehová. Kromě třídních učitelů přivítali nové studenty i jejich předchůdci. Třída 2.A předala 1.A putovní plastiku a také pro ně připravila prohlídku školy. 1.B dostala na uvítanou barevné sluneční brýle, aby viděli školu barevněji. Ti nejmenší, tedy prima, dostali od svých starších spolužáků z kvinty balíček základních potřeb začínajícího gympláka, který obsahoval sladkosti, mapu školy a tipy na dobré obědy. Všem novým i stálým studentům, pedagogům a ostatním zaměstnancům školy přejeme úspěšný školní rok 2023/24.