Střípky z gymnázia

Na exkurzi v Itálii

,

V týdnu od 17. do 24. června se studenti Gymnázia Příbram vydali na exkurzi do oblasti severní Itálie, s níž naše město uzavřelo partnerství, neboť Příbramsko a oblast Lederského údolí jsou spojeny událostmi okolo světových válek. Tamější obyvatelé byli tehdy totiž evakuováni a dočasné přístřeší jim poskytli čeští obyvatelé Příbramska a Novoknínska. Exkurze byla zaměřena na pohyb v horském prostředí Valle di Ledro. Exkurze byla určena studentům vyššího gymnázia, dohromady se jí zúčastnilo 29 studentů a jako pedagogický dozor Petr Vocílka a Zdeněk Vondrák.

Červnový termín je pro tento konkrétní region velmi příhodný, zvláště když jedním z cílů exkurze bylo prozkoumat alpínskou flóru (pohybovali jsme se v rozmezí nadmořských výšek cca 600 až 2100 m). Přínosem bylo seznámení s horotvornou činností alpínského vrásnění a působením horského ledovce a dalších vnějších geologických činitelů na reliéf přímo v terénu. Tento reliéf (pro nás nezvykle mladý) klade nároky na orientaci a práci s mapou, kterých se nám doma ve středních Čechách nedostává.

Valle di Ledro a přilehlé okolí byly také svědky bojů první i druhé světové války, do nichž byli zapojeny i československé legie, a ve zdejší horské krajině můžeme stále ještě nacházet stopy těchto událostí. U obce Bezzeca jsme navštívili bitevní posty Garribaldiho oddílů a památník padlým bojovníkům první světové války. S artefakty připomínajícími světové války jsme se v horách setkávali doslova na každém kroku.

Po celou dobu exkurze panovalo nádherné slunečné počasí.

Z programu exkurze:

Pondělí: celodenní výlet: výstup na Cima Pari (1990 m.n.m.)- horské louky s alpínskou florou, cestou Bezzeca – Garibaldiho zákopy a památník obětem 1. sv.války

Úterý: výlet k vodopádu – vývěr ponoru potoka u Tiarno de la Sotto, okolí Laggo di Ledro

Středa, čtvrtek: – dvoudenní výlet: výstup na salaš Malga Gui, fakultativní výstup na hřeben – 2100 m.n.m., vápencové výchozy, alpínská flora, přenocování, sestup

Pátek: Výstup do oblasti Pregasina nad Lago di Garda, – výhledy na jezero, večeře se starostou svazku obcí Valle di Ledro

Sobota: návštěva Riva del Garda

 Mgr. Petr Vocílka