Střípky z gymnázia

Mrtvá trať v knihovně

,

7. listopadu se ve školním klubu konala beseda se Štěpánem Černouškem na téma „Mrtvá trať“. Celá beseda se týkala oblasti na Sibiři, která byla využívána jako jedno z center pracovních táborů v Rusku a kde vězni byli využíváni pro otrockou práci na výstavbu kolejí. Celou besedu zorganizovala paní knihovnice Vaníčková Makosová ve spolupráci se Spolkem ve čtvrtek a hlavní slovo měl pan Štěpán Černoušek (pracovník ÚSTR).

Pan Černoušek pouštěl prezentaci shrnující práci jeho týmu, který se dvakrát vydal do této oblasti a prozkoumával tábory, které dodnes existují na území Sibiře. Celá debata byla zakončena filmem, který taktéž shrnuje jejich práci. Zajímavou vsuvkou byly i zážitky, které měli účastníci výpravy, kdy například potkali domorodé národy na Sibiři, či kdy museli řešit technické problémy uprostřed krajiny, kde nikdo nežije.

Návštěvníci po celou dobu kladli dotazy a měli prostor vyjadřovat svoje myšlenky a názory.