Střípky z gymnázia

„Merci“ ozývalo se hudebním sálem. Žáci získali certifikáty DELF

,

Žáci gymnázia se v listopadu 2012 zúčastnili mezinárodních zkoušek z francouzského jazyka DELF.  Francouzský atašé Marc Brudieux navštívil gymnázium 4. března a osobně předal těm úspěšným diplomy.

Pan Brudieux přivítal studenty, kteří složili zkoušku DELF, a blahopřál jim k jejich úspěchům.  Také gratuloval žákům kvarty, kteří vyhráli celorepublikovou soutěž La semaine du goût (česky „týden chutí“). Nejprve byly předány výukové materiály učitelskému sboru francouzského jazyka, a to francouzská hra, knihy, pracovní listy, CD a DVD s francouzskou tématikou. Poté pan atašé předal ceny žákům kvarty za první místo v soutěži. Poté už přišly na řadu certifikáty o složení zkoušek DELF.  Ze všech škol, které spadají pod stejnou francouzskou instituci jako Gymnázium Příbram, bylo právě Gymnázium Příbram školou, na které se našlo nejvíce zájemců o skládání zkoušek. Stejně tak byl velký počet studentů, kteří  získali diplom.

Zkoušky DELF proběhly na gymnáziu jako na jednom z 34 gymnázii z celé republiky. Ve Středočeském kraji jsou taková gymnázia jen dvě. Závěrem proto paní ředitelka získala osvědčení o konání zkoušek DELF. Byla možnost zúčastnit se zkoušky na úrovních A1, A2, B1 a B2. Nejvíce žáků gymnázia skládalo zkoušku A2 a někteří i B1. Šlo převážně o žáky třetích a čtvrtých ročníků.

Tímto dnem byli odměněni žáci, kteří se rádi věnují francouzštině. Pro jejich profesory je pak největší odměnou, když se studentům francouzský jazyk stane nejen povinností, ale i koníčkem. Pro mnohé z těch, kteří se sešli v hudebním sále, to už tak je.