Střípky z gymnázia

Terciáni učiteli

,

To je název projektu, který pan učitel Václav Havlíček připravil pro terciány v rámci výuky slohu. Cílem bylo naučit je přichystat si výklad na vylosovaný předmět pro své spolužáky, tak aby pro ně byl naučný a zároveň zábavný. Každá ze šesti skupin si vybrala téma, na které se výklad zaměřoval.

Jako první na řadě byla skupina matematikářů, ta své diváky naučila, jak narýsovat pravidelný pětiúhelník, což se pro většinu z nich ukázalo jako novinka. Chemikáři se rozhodli připravit svou vyučovací hodinu hravějším způsobem a tak připravili pokus. Také prověřili znalosti svých spolužáků při online kvízu. Fyzikáři pověděli svým posluchačům něco o elektrárnách a typech, které možná neznali. Dějepisáři se rozhodli své spolužáky seznámit s mytologií, kulturou a loděmi Vikingů. Při hodině zeměpisu se terciáni dozvěděli o zajímavostech východní Evropy. Připomněli si také základní informace jak o současné válce na Ukrajině, tak o historických událostech, třeba anexe Krymu nebo výbuch továrny v Černobylu. Závěrem biologové připomněli spolužákům nedávno rozebírané téma – lidskou kostru, kterou si jako ukázku přivezli do třídy.