Střípky z gymnázia

Očima nevidomých

,

Co obnáší život nevidomých? Tato otázka byla předmětem besedy, kterou studentům 4. května 2017 zprostředkovala zástupkyně organizace SONS pomáhající nevidomým a její svěřenkyně. Formou poutavých a interaktivních ukázek se studenti seznámili nejen s každodenním životem nevidomých, ale také s tím, jak jim správně poskytnout pomoc. Při první z těchto ukázek měli žáci možnost vyzkoušet si brýle simulující různá stádia slepoty. Dále se žáci seznámili s desaterem při kontaktu s nevidomým člověkem.

Žáci si také prohlédli spoustu pomůcek, které nevidomí používají k životu. Všechny pomůcky si mohli vyzkoušet. Seznámili se i s důležitostí slepeckého psa, kdy jim byla předvedena názorná ukázka. Zajímavostí je, že když slepeckému psu odstraníte postroj, začne se chovat jako běžný pes. Kromě toho jim byly představeny mobilní aplikace usnadňující život nevidomým.