Střípky z gymnázia

Kvartáni se srovnávali se základními školami

,

Ve dnech 12. a 14. února (úterý a čtvrtek) podstoupili studenti třídy kvarty srovnávací testy se základními školami. Pod dohledem pedagogických pracovníků skládali kvartáni zkoušky z českého a anglického jazyka, z matematiky, paměti a z okruhu člověk a příroda (fyzika, chemie a biologie). Každý test se skládal ze dvou částí, přičemž měly testované subjekty na každou část 15-20 minut čistého času. Poté ještě následoval krátký dotazník.