Střípky z gymnázia

Klokan je zpět

,

151 studentů napříč gymnáziem se po dvouleté pauze účastnilo soutěže Matematický klokan, organizované na gymnáziu Mgr. Jaroslavou Benešovou ve spolupráci s učiteli matematiky. Žáci si v již tradiční soutěži započítali v pátek 18. března první 2 vyučovací hodiny na půdě gymnázia, ale i v rámci 2. termínu lyžarského kurzu.

Studenti byli rozděleni do čtyř kategorií, kde na žáky čekaly různé typy úloh. Kategorie Benjamín, určené pro studenty primy a sekundy, se účastnilo 27 žáků. Terciáni a kvartáni soutěžili v kategorii Kadet v počtu 28. Dále Junior, další kategorie, tvořená studenty kvinty, sexty, prvních a druhých ročníků v zastoupení čítajícím 39 žáků, a nejpočetnější kategorie, Student, určená pro žáky septimy, oktávy, třetích a čtvrtých ročníků gymnázia, kde soutěžilo 57 studentů.

V kategorii Benjamín obsadila první místo Sabina Smíšková (sekunda) se 104 body. Na druhém stanula Klára Lhotková (sekunda) s 88 body a třetí bylo určeno Žofii Volfové (sekunda) s 87 body.

Kategorii Kadet vévodil Vojtěch Flíček (tercie) s rovnými 100 body. Druhé místo patřilo Martinu Hrubcovi (kvarta) s 91 body a třetí Jáchymu Zelenému (kvarta) se 77 body.

V kategorii Junior se na první příčce umístil Martin Menšík (sexta) s 80 body, na druhé Martin Havel (2.B) se 71 body a na třetí se umístil David Hosírek (kvinta) se 70 body.

V kategorii Student absolutně zvítězil David Bálek (septima) se ztrátou pouze 6 bodů od maximálního možného počtu, tedy se 114 body. Na druhém místě byla Barbora Vosková (oktáva) s 82 body a na třetím Patrik Čihák (3.B) se 79 body.

Prvních deset umístěných v každé kategorii lze nalézt ve druhé patře na nástěnce naproti kabinetu fyziky a veškeré výsledky se žáci mohou dozvědět u vyučujících matematiky.